Курс для здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201 Агрономія