Навчальна дисципліна "Хімія" відноситься до складу обов’язкових  навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» підготовки здобувачів вищої освіти ступеня "Бакалавр". Вона є основою фундаментальної, загальнопрофесійної, спеціальної підготовки студентів напрямку 204 " Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва".

Основні завдання начальної дисципліни "Хімія" полягають у поясненні теоретичних і практичних основ хімії, що дозволить сформувати у студентів комплекс хімічних знань, вмінь і навичок, спрямованих на активне формування професійних компетенцій, необхідних для виконання виробничих функцій майбутніх фахівців.