Мета дисципліни полягає в тому, щоб сформувати у студентів наукове пізнання  матеріальної дійсності; 

         прищепити навички творчого науково обґрунтованого вирішення практичних завдань; 

         навчити орієнтуватись в сучасних досягненнях органічної хімії та цілеспрямовано їх використовувати; 

        забезпечити вивчення біологічної та фізколоїдної хімії, ветеринарної фармакології та токсикології, біотехнології, клінічної біохімії, фізіології тварин, патологічної фізіології, генетики сільськогосподарських тварин і всіх інших без винятку клінічних ветеринарних профілюючих дисциплін.