Навчальна дисципліна «Хімія» відноситься до складу нормативних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми 201 Агрономія підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр».

          Передумовами для вивчення дисципліни є формування у студентів компетентностей у сфері ґрунтознавства, фізіології рослин, агрохімії, фіто фармакології, захисту рослин.

         Мета навчальної дисципліни «Хімія» -  набуття студентами необхідного рівня знань з хімії, які є науковою основою засвоєння профілюючих навчальних дисциплін, а в практичній роботі – забезпечують розуміння хімічних аспектів, спрямованих на підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва, прищеплюють навички виконання хімічного експерименту, що сприяє формуванню первинних професійних дій фахівця агрономічного профілю.