Курс "Ампелографія" призначений для студентів 3 курсу Агробіотехнологічного факультету, спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство"; галузь знань - 0901 "Сільське господарство і лісництво"; освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр. Кількість кредитів - 2. Загальна кількість годин - 90.

Розробник: асистент кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Савчук Юрій Олексійович.