Курс призначений для студентів 4 курсу АБТ факультету спеціальності 203 Садівництво та виноградарство. В ньому вивчаються споруди  та технології вирощування їстивних грибів в закритому грунт та при екстенсивних та інтенсивних технологіях. Загальний обсяг дисципліни  -90 год. Кількість кредитів - 3. 

Автор курсу доцент Латюк Г.І.