Мета дисципліни. „Клінічна діагностика хвороб тварин” – одна з перших клінічних дисциплін, що вивчаються студентами факультету ветеринарної медицини на II курсі навчання. Вона вчить принципам розпізнання хвороб тварин і вводить в курс вивчення інших профілюючих клінічних дисциплін, є методичною основою клінічної ветеринарної медицини

Завдання навчальної дисципліни:

„Клінічна діагностика хвороб тварин” є важливою пропедевтичною дисципліною в системі підготовки лікаря ветеринарної медицини, навчає методам дослідження тварин з метою розпізнання хвороб, перш за все внутрішніх незаразних, повідомляє основні відомості про семіотику (симптоми і синдроми хвороб і їх діагностичне значення), а також вчить лікарському мисленню і методиці постановки діагнозу, виробляючи у студентів методологічні основи мислення.

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні:

-       освоїти прийоми поводження з тваринами;

-       оволодіти методами клінічного дослідження тварин, включаючи фізичні, інструментальні та лабораторні методи;

-       освоїти план і послідовність клінічного дослідження тварин, його окремих систем і органів;

-       набути певних навиків вивчення і визначення основних симптомів   внутрішніх хвороб тварин;

-       освоїти методику диспансеризації продуктивних сільськогосподарських тварин;

-       освоїти методи фіксації і приборкання тварин з метою безпечного проведення їх діагностики і лікування;

-       оволодіти правилами професійної етики і деонтології.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

-       знати:

-       володіти основними клінічними та сучасними лабораторними і інструментальними методами дослідження;

-       засвоїти клінічні терміни і виявлення змін в організмі тварини;

 

вміти:

-       самостійно проводити клінічне дослідження тварин;

-       аналізувати отримані результати клінічних спостережень і лабораторних досліджень;

правильно оформляти документацію