Мета навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності»  полягає у формування знань стосовно системи базових теоретичних і практичних знань про категорії, поняття механізми формування оптимального трудового потенціалу і забезпечення високопродуктивної праці та розвитку сприятливих соціально-трудових відносин в аграрній сфері, набуття ними практичних навичок щодо їх реалізації в умовах агропромислового виробництва.