Формування у здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня  сучасного інноваційного мислення та системи спеціальних знань у галузі статистики, набуття відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідних практичних навичок, що дозволяють використовувати статистичні методи отримання та обробки інформації в наукових дослідженнях, здійснювати комплексні статистичних дослідження.