Матеріали другого семестру:

Модуль 3 тема Диференціаотні рівняння; тема Ряди

Модуль 4 Тема Теорія ймовірностей