Навчальна дисципліна «Ґрунтознавство» відноситься до складу обов’язкових навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр». Передумовами для вивчення дисципліни є формування у студентів компетентностей у сфері геології та геоморфології, ландшафтознавства, топографії, меліорації земель.

Мета навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» є набуття теоретичних і практичних знань з курсу ґрунтознавства (ґенеза, морфологія, властивості та режими ґрунтів), які є основою при використанні ґрунтів в сільськогосподарському виробництві.

В результаті вивчення дисципліни  у студента формуються фахові (спеціальні) компетентності:

  • Здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики, екології, математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо), вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи. 
  • Здатність використовувати знання з загальних інженерних наук у навчанні та професійній діяльності, вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи. 
  • Здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і землеустрою. 
  • Здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі геодезії та землеустрою у відповідності до спеціалізації.