Курс призначений для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми "Геодезія та землеустрій" спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"