Курс призначений для підготовки фахівців першого (бакаларвського) рівня другого року навчання освітньо-професійної програми "Геодезія та землеустрій" спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"