Навчити майбутніх магістрів основам сучасного розуміння навчання та виховання, формування готовності до педагогічної діяльності  у навчальних закладах вищої освіти. Головні завдання полягають  у опануванні знаннями дидактичних основ  навчально-виховного процесу, в усвідомленні особливостей науково-педагогічної діяльності  та закономірностей професійного становлення як майбутнього фахівця.