Метою навчальної дисципліни «Психологія» є:формування у здобувачів бакалаврів загальнолюдських компетенцій; набуття знань про психічні фактори, що зумовлюють здобуття і накопичення інформації, впливають на поведінку і вчинки людини; сформувати потребу в особистісному розвитку; навчити виявляти психологічні особливості інших людей та будувати позитивні стосунки з оточенням; досягати індивідуальних цілей у процесі навчання.