Курс призначений для студентів спеціальності 211. "Ветеринарна медицина", ступінь вищої освіти   «Магістр»,  факультету ветеринарної медицини та біотехнологій ОДАУ , галузь знань 21 "Ветеринарна медицина"  

Курс складається з:

 3  кредитів

 3 змістовних модулів


Загальна кількість годин - 90 


Автор курса - доцент кафедри хірургії, акушерства і хвороб дрібних тварин Морозов Микола Георгійович