Дисципліна: "Ветеринарна імунологія" складається з двох модулів, трьох змістовних модулів.

Вид контролю - залік.