ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС з дисципліни "АНАТОМІЯ СВІЙСЬКИХ ТВАРИН"

Викладач Гуніч Вікторія Володимирівна, доцент кафедри нормальної і патологічної анатомії та пвтофізіології

Запека Ірина Євгенівна, асистент кафедри нормальної і патологічної анатомії та патофізіології

Курс розроблений для студентів 1-2 курсів напряму підготовки "Ветеринарна медицина"  і призначений для оволодіння основними теоретичними поняттями особливостей будови органів і організму в цілому, що є фундаментом знань для вивчення суміжних і клінічних дисциплін, а також зумовлює формування навичок і умінь, необхідних для практичної діяльності.

Курс структурно складається з 3 модулів, кожен з яких поділений на теоретичну і практичну частину та модульний контроль