Курс призначено для  проходження підготовки здобувачів вищої освіти  до здачі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЕДКІ). Галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», 

спеціальність 211 «Ветеринарна медицина», Рівень вищої освіти «Магістр»