Курс призначено для 2019-2020 року навчання. Галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», 

спеціальність 211 «Ветеринарна медицина», Рівень вищої освіти «Магістр»

Патологічна анатомія тварин є однією з важливих фундаментальних дисциплін підготовки лікаря ветеринарної медицини, її вивченню передує ряд дисциплін біологічного, сільськогосподарського та загальноосвітнього профілів. Предметом вивчення навчальної дисципліни є:  морфологічні зміни, що виникають і розвиваються в клітинних ультраструктурах, тканинах, органах і системах та в цілому організмі, як на самому початку виникнення хвороби, так і зміни, що розвиваються під час перебігу захворювання, і ті кінцеві незворотні зміни, які призводять організм до смерті.

Дисципліна вивчається один семестр. В 5-му семестрі студенти складають екзамен.