Курс дозволить студентам   вивчати теми  з курсу „Фінанси, гроші та кредит”, оволодіти теорією і практикою грошово-кредитних відносин. В методичних вказівках подано основні теоретичні положення стосовно вивчення кожної теми, запитання для самоконтролю, задачі, список рекомендованої літератури. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства та практики його застосування в Україні.