Цілі та предметні результати навчання формування у здобувачів вищої освіти  компетентностей щодо системи теоретичних знань і прикладних вмінь; організації та проведення івент-заходів; оволодіння методами оцінки результатів та визначення ефективності управління заходами

Зміст дисципліни (перелік тем)

Тема 1. Еvent-менеджмент як індустрія та професія

Тема 2. Методологія дослідження заходів в івент-менеджменті Тема 3. Івентмаркетинг як інструмент івентменеджменту

Тема 4. Технологія розробки еvent-програми.

Тема 5. Склад та функції персоналу в організації івентзаходів

Тема 6. Івент як креатив: основні напрями діяльності івент-відділу компанії

Тема 7. Проєктна команда в івент-менеджменті

Тема 8.Фази та етапи івент-менеджменту

Тема 9. Фінансовий менеджмент. Формування ціни послуг у сфері івентменеджменту

Тема 10. Управління ризиками в івент-менеджменті.