Основні завдання начальної дисципліни "Хімія" полягають у поясненні теоретичних і практичних основ хімії, що дозволить сформувати у здобувачів вищої освіти комплекс хімічних знань, вмінь і навичок, спрямованих на активне формування професійних компетенцій, необхідних для виконання виробничих функцій майбутніх фахівців.