Дисципліни «Історія племінної справи» для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» початкового (короткий цикл) рівня за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».