Курс «Наукова іноземна мова» для магістрів спеціальності- 211 «Ветеринарна медицина»,  галузі знань 21 «Ветеринарна медицина», 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза »