Курс «Іноземна мова за професійним спрямуванням»(Англійська мова)  для студентів спеціальності 07- «Управління та адміністрування», галузі знань 073 - «Менеджмент»