Курс  «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»